Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > מסך הפתיחה
חיפוש במדריך:

מסך הפתיחה


תפריט משימות נפוצות (תפריט הפקודות מצד ימין)

1.      פתח: פותח את תקיית התזרימים לבחירת הקובץ עליו רוצים לעבוד.

2.      תזרימים אחרונים: מציג את שלושת התזרימים האחרונים שהופעלו. ניתן ללחוץ על כל אחד מהם לפתיחה

3.      תזרים חדש: ליצירת קובץ תזרים חדש

4.      מסך חשבונות מאוחד: גישה ישירה לדוח המציג את כל חשבונות העסק במקביל

5.      דוח גזברי: גישה ישירה לדוח המראה את מצב היתרות, נכון להיום, בכל החשבונות.

6.      הגדרות יבוא אוטומטי: הגדרת קבצים ליבוא נתונים אוטומטי אצל לקוחות עם ממשק יבוא חיצוני

7.      הגדרות: פתיחת חלונית מיקום קבצים וגיבוי בתוכנה

8.      יציאה: סגירת התוכנה

איזור פרטי הלקוח

מציג את פרטי הלקוח כפי שנרשמו בהתקנת התוכנה

איזור פרטי התוכנה

באיזור זה מוצג חיווי  לגבי רישוי התוכנה: תוקף השירות השנתי, מספר הרשיון, מספר עמדות בשירות ופרטי הממשקים אליהם מתחברת התוכנה.

פרטי התוכנה מתעדכנים , כשנורית החיווי חיבור לרשת בחלקו העליון של המסך דולקת בצבע ירוק.

לחצן בדוק עדכונים בודק אם העמדה מעודכנת בעדכון התוכנה האחרון אם הלקוח בשירות ניתן לעדכן מכאן את התוכנה.

קבלת עזרה:

לחצן מדריך הפעלה בחלקו העליון של מסך הפתיחה מאפשר גישה למדריך הפעלה זה.

לחצן תמיכה מרחוק- פותח טופס קריאה למרכז התמיכה של אמיר ומכיל תוכנת השתלטות מרחוק.


בחזרה למעלה