Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > דוחות ותרשימים > סיכום רוחבי בחתך יומי -שבועי -חודשי
חיפוש במדריך:

סיכום רוחבי בחתך יומי -שבועי -חודשי


סיכומים אלה מהווים השלמה חשובה לתמונת התזרים המפורטת בגליון העבודה הראשי.
הם מסכמים את התזרים על צירי זמן ארוכים יותר ומאפשרים מבט מ"מעוף ציפור" על התמונה העתידית וההיסטורית של חשבון הבנק.

בדו"ח זה ניתן לראות, לדוגמא, כמה שיקים דחויים יש בבנק ולעומתם כמה שיקים בחוץ, כמה הוראות קבע נפרעו בתקופה מסוימת לפי חלוקה להוצאות והכנסות. כפי שמוצג באיור הבא:


סרגל אפשרויות מופיע בצד ימין :

הסרגל מאפשר שינוי טווח תאריכים, הצגה/ הסתרה של סיווגים באמצעות סימון או ביטול ה-V.
את סרגל האפשרויות ניתן להסתיר על ידי לחיצה על "הסתר" בצידו העליון השמאלי.

את טווח התאריכים המוצג בדוח ניתן לשנות, וגם ניתן לבחור האם להציג על פי תאריכי הפירעון הרגילים (ת.ערך) או לפי תאריך היצירה של התנועות  - כלומר תאריך ההקלדה שלהם בתזרים או על פי תאריך האסמכתא, זאת במידה והוגדר תאריך כזה בהגדרות היבוא מתוכנות חיצוניות או שהוקלד ידנית.

הצג תרשימי יתרה- לחצץ זה פותח בתחתית הדוח, תצוגה גראפית של הנתונים המוצגים בדוח. תרשים הוצאות והכנסות חודשי ולצידו תרשים פאי(עוגה) המפלח את הרכב ההוצאות וההכנסות כחלק מהשלם.

הדפס– מציג את הדוח לפני הדפסה . התוכנה תדפיס את הדוח ואת תרשימי היתרה.(אלה אם כן הוגדר לא להדפיס את התרשימים בתפריט אפשרויות – הגדרות הדפסה)
יצא לקובץ – לחיצה על לחצן זה תייצא את הדוח לגליון אקסל כולל עיצובים ונוסחאות

יציאה  - לסגירת הדוח וחזרה לתזרים הפעיל.

הדוח מציג סיכום על פי טווח התאריכים שנבחר בדוגמא לעיל סיכום חודשי.

 

שימו לב !!! הדוח הוא אינטראקטיבי, בריחוף מעל נתון מספרי בדוח סימון העכבר הופך לצלמית יד, כמו בעת ריחוף על היפר קישור באינטרנט. לחיצה על הנתון המסוכם תפתח תיבה המפרטת את תכולתו.

לדוגמא לחיצה על הסכום של "שיקים בחוץ" באוגוסט תיפתח את תיבת הפירוט הבאה: 

בתיבת הפירוט ניתן לשנות ולהוסיף נתונים.

שורת הסיכום עודף / גירעון מחשבת את ההפרש בין תקבולים לתשלומים באותו החודש.

שורות יתרה התחלתית ומצטברת מחשבת את היתרה הצפויה בבנק בתחילת ובסוף החודש.בחזרה למעלה