Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים
חיפוש במדריך:

עדכון והוספת נתונים


ניהול התזרים נעשה בתוך גיליון עבודה המכיל את כל התנועות ההיסטוריות ותנועות הצפויות בחשבון הבנק. התזרים מוצג בתמונה הבאה:

שורת האיפוס האדומה מראה את תאריך האיפוס האחרון של התוכנה מול דף הבנק ומציגה את היתרה העדכנית.

בתכנת תזרים מזומנים 2014 ניתן להגדיר אילו שדות יוצגו בגוף משטח העבודה,

אם לא שונו ההגדרות המקוריות יוצגו השדות הבאים:

·         סיווג - לסיווג פעולת ההכנסה / הוצאה (ראה פירוט להלן).

·         תאריך - לרישום תאריך הפעולה (תאריך פירעון)

·         יום - מציג את היום בשבוע בו תתבצע הפעולה (שדה אוטומטי)

·         תאריך מקורי - במקרה של שינוי תאריך הפירעון של השורה יציג שדה זה את התאריך לפני השינוי (שדה אוטומטי)

·         תאריך אסמכתא (אופציונאלי) ניתן להזין בשדה זה את תאריך הפקת המסמך

·         אסמכתא (אופציונלי) - מספר שיק/הפקדה/חשבונית  או קוד מוסד של הוראת קבע

·         פרוט - תיאור הפעולה (שם ספק / לקוח)

·         הכנסה / הוצאה - רישום סכום הפעולה

·         סוג (אופציונאלי)– הקצאת הפעולה למערכת קטגוריות פנימיות  של העסק -דורש בניה של מערכת סוגים וקטגוריות

·         הערה – שדה טקסט חופשי להזנת הערות

·         תאריך שינוי(שדה אוטומטי)- מציג את התאריך שבו שונתה השורה לאחרונה.

·         יתרה (שדה אוטומטי)- יתרה בבנק לאחר הפעולה . 


בחזרה למעלה