Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > שורת תקציב > שורות תקציב מקרים חריגים
חיפוש במדריך:

שורות תקציב מקרים חריגים


מחיקת שורה שמקוזזת מתקציב

בעת מחיקת שורה המקוזזת מהתקציב שורת התקציב תחזור לסכום המקורי לפני הורדת השורה.
לדוגמא אם שורת התקציב המקורית היתה 80000 ש"ח והורדנו ממנה שיק על סך 2000 ש"ח התקציב יעמוד על 78000.
מחיקת השיק יחזיר את שורת התקציב לסכום המקורי כלומר 80000 ש"ח.

שינוי תקציב המקור

לאחר שהכנסנו שורת תקציב וקיזזנו ממנה תנועות שונות, ניתן לשנות את צפי התקציב המקורי.
אולם בתוכנת תזרים 2014 לא ניתן לבצע שינוי בסכום שורת התקציב בגוף השורה.

את השינוי ניתן לעשות רק בסכום התקציב המקורי.
שינוי הסכום יתבצע על ידי עמידה על שורת התקציב לחיצה על לחצן שורת תקציב בתפריט כללי.

ובחירה בלחצן פרטים (ניתן גם ללחוץ דאבל קליק על שורת התקציב). בחלון הפרטים של שורת התקציב ניתן לשנות את סכום שורת התקציב בשדה המסומן באדום בצילום הבא:

 

 

לאחר שינוי הסכום המקורי תשתנה יתרת התקציב בהתאמה.
לדוגמא: אם התקציב המקורי היה 80,000 ₪ ולאחר הפחתת השיקים נותרו בתקציב 66,300 ₪, שינוי התקציב המקורי ל100,000 תשנה את יתרת התקציב ל88,300 ₪.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


בחזרה למעלה