Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > התאמת בנק > משיכת הוצאות בכרטיסי אשראי
חיפוש במדריך:

משיכת הוצאות בכרטיסי אשראי


 בעת התאמת הבנק, ניתן למשוך את התשלומים הצפויים לרדת מכרטיסי האשראי הבנקאיים.

התזרים מושך את תכולת הכרטיס למועד החיוב העתידי כפי שיוצג בבנק.

הורדת נתוני כרטיסי האשראי מאפשרת מעקב מדוייק אחר ההוצאות היורדות בכרטיס וניתן לסווג את ההוצאות כך שיראו בדוחות התזרימיים.

הגדרת משיכת כרטיסי אשראי:

יש להכנס לתפריט התאמת בנק - אפשרויות:

יוצג המסך הבא

יש לסמן V ביבוא נתוני כרטיסי אשראי ולהקצות סיווג לנתונים המיובאים

החל ממועד ההתאמה הבא התוכנה תמשוך את כרטיסי האשראי באופן אוטומטי לתזרים.

שים לב נתוני כרטיסי האשראי יסומנו בשדה הסייוג בסימון תכלת .

  • הורדת התשלומים מתקציב כ. אשראי
    ניתן לקזז את הנתונים הנמשכים בכרטיס משורת תקציב חודשית שנבנתה בתזרים על מנת לחזות את ההוצאה בכ. האשראי.
    יש להגדיר השורות הצפויות שהוזנו עם כלי הפעולות הקבועות כשורות תקציב.
    לאחר מכן יש לסמן במסך ההגדרות הורד כ. אשראי משורת תקציב ולבחור את הסיווג שניתן לשורת התקציב.
  • כעת נתוני הכרטיס יוזנו לתזרים ויתקזזו באופן אוטומטי מצפי כרטיסי האשראי.

בחזרה למעלה