Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > חידושי התוכנה- סקירת החידושים בתוכנת תזרים 2014
חיפוש במדריך:

חידושי התוכנה- סקירת החידושים בתוכנת תזרים 2014


עבודה בגליון

לחיצה על הוסף לא מוסיפה שורה חדשה בתחתית הגליון אלה מוסיפה שורה בנקודה בה ניצב סמן העכבר.

שדות רבים חדשים נוספו , ניתן לבחור אילו שדות להציג או להסתיר, ניתן להרחיב או ליצר את רוחב העמודה על ידי גרירת שולי כותרת העמודה.

בשדה פרטים אם מזינים שם לקוח או ספק שקיים בתזרים התוכנה תציע להשלים את השם בדומה לאקסל.

קיצורי מקשים חדשים ושימושיים כגון ctrl+/- להקפצת יום קדימה או אחורה או CTRL+ J  לקפיצה לתאריך (עוד בפרק קיצורי מקשים וטיפים)

תפריט קליק ימני– מאפשר ביצוע פעולות תלויות הקשר כמו סינון לפי בחירה והפיכת כל שורה בתזרים לפעולה קבועה. ניתן גן לשכפל שורות.

שימוש בצבעים- ניתן לצבוע את הטקסט ואת הרקע של כל שורה, לקבוע צבע ברירת מחדל לסיווגים וסוגים וגם לקבוע כללי צביעה בהם ניתן לתת סדרי עדיפויות לצביעה ידנית ואוטומטית.

סיווגים וסוגים

יצירת ברירת מחדל לסיווגים- בעסקים מרובי חשבונות ניתן ליצור ברירת מחדל לסיווגים אשר תסונכרן אוטומטית עם כל החשבונות. ניתן להחליט אילו חשבונות יסונכרנו אוטומטית עם ברירת המחדל ואילו חשבונות להחריג.

הקצאת צבעים לסיווגים -  ניתן להקצות לכל סיווג צבע ברירת מחדל. על מנת לשנות את הצבע של הטקסט או צבע הרקע יש ללחוץ לחיצה כפולה בשדה טקסט/רקע שליד הסיווג ולבחור צבע ברירת מחדל.

התאמת בנק

·         פתיחה אוטומטית של כלי החיפוש האוטומטי מיד לאחר הכניסה למסך ההתאמות

·         שיפור כלי החיפוש – במהלך ההתאמה ניתן לבצע חיפוש ידני של טקסט על ידי כלי החיפוש

·         סימון אוטומטי של התאמות וודאיות- כאשר כלי החיפוש האוטומטי מוצא התאמות הוא מדרג אותן לפי רמת הוודאות. נוספה אפשרות לקבל אוטומטית תנועות שרמת הוודאות שלהן גבוהה. וכך לחסוך זמן בהתאמה.

·         הוספת אפשרות לבחירה מרובה של שורות ???

דוחות

חלונית גרפים – ברבים מהדוחות נוספה לשונית חלונית גרפים. לחיצה עליה פותחת בחצי המסך התחתון תצוגה גרפית מרהיבה של הדוח המוצג.

פילוח על פי תאריכי אסמכתא ותאריך יצירה – מאפשר לנתח את התזרים על פי חודש הפקת החשבוניות בדומה לניתוח בהנהלת החשבונות.

נוספו דוחות חדשים כגון דוח לקוחות ודוח ספקים

מסך חשבונות מאוחד-הוספנו אפשרות לנהל קבוצות של חשבונות. בארגונים המנהלים מספר חברות או תאגידים ניתן להגדיר כל חברה כקבוצה נפרדת ולשייך לקבוצה את חשבונות הבנק השייכים לה.

כמו כן נוספו למסך המאוחד דוחות חדשים כמו דוח יומי מפורט, ופתח כתזרים המאפשר לראות את כל החשבונות בתצוגת גליון עבודה רגיל וכך בין היתר ביצוע סינון על מספר תזרימים.

יבוא נתונים

·         הוספנו לחצן יבוא ייחודי עבור כל ממשק אשר מופיע בתפריט הראשי כללי

·         הוספנו אפשרות להעתיק את הגדרות היבוא בין קבצים. וכך להקל על הגדרות היבוא.

·         הוספנו אפשרות ליבא תנועות בסיכום יומי המאפשר כניסה לנתונים drill down

·         שיפרנו את מנגנון ההורדה משורות התקציב

·         הוספנו אפשרות להפעיל את מנגנון המרת הקבצים בפתיחת התוכנה – וגם אפשרות של המרת הקבצים הרלוונטיים לתזרים מסויים.

·         נוספה טבלת חריגים אשר מאפשרת לבטל יבוא של תנועות מסוימות


בחזרה למעלה