Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > חתכים (סינון) > שימוש בכלי הסינון
חיפוש במדריך:

שימוש בכלי הסינון


ניתן לבצע סינון עפ"י הגדרת חיתוך בודד או באמצעות שילוב של מספר סינונים (לדוגמא: סינון רשומות המשויכות הן לסיווג פעולה מסוים והן לטווח תאריכים מוגדר).

בנוסף ניתן להגדיר את האופן בו תחושב היתרה:

1.    הצגת יתרת מהיום הקודם לפעולה הראשונה הקיימת בתוצאות הסינון

2.    יצירת "מיני תזרים" בו יצברו הפעולות שסוננו כאשר היתרה ההתחלתית היא אפס.

חישוב היתרה המוצג כברירת מחדל הוא התחלה מיתרה 0.
שינוי חישוב היתרה על ידי בחירת האפשרות יתרה בתפריט חתכים.

תפריט חתכים מציג את שמות כל השדות בתזרים. מעל כל שם שדה שני כפתורים.

כפתור הסינון

ולחצן הפעלה וכיבוי

לחיצה על הסינון פותחת תיבת דו שיח להגדרת  מאפייני החתך.
לדוגמא לחיצה על סינון סיווג תפתח את תיבת הדו שיח הבאה :

בחלון שנפתח ניתן לבחור את הסיווגים שיוצגו בחתך. לאחר הבחירה יש ללחוץ אישור.

לאחר סינון לפי שדה מסוים ניתן להוסיף עוד שדה לסינון באותה דרך . לדוגמא: אם נבחר שדה שיקים בחוץ ניתן לסנן גם לפי תאריך ולבחור באפשרות עתידי. יוצגו השיקים העתידיים בלבד. לאחר הגדרת מאפייני סינון בשדה, ההגדרות נשמרות כל עוד לא נסגר התזרים. ניתן להפעיל את הסינון האחרון או לכבות על ידי לחיצה על לחצן


בחזרה למעלה