Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > בחירת השדות בגליון והגדרת רוחב עמודות
חיפוש במדריך:

בחירת השדות בגליון והגדרת רוחב עמודות


 

ניתן לבחור את השדות (עמודות) שיוצגו כברירת מחדל בגליון העבודה בתוכנה. על מנת לבחור את השדות יש ללחוץ על תפריט הגדרות  - שדות.

יופיע המסך הבא:

יש לכבות את הV  משדות אותם לא נרצה להציג.
שימו לב, שדות המופיעים באפור לא ניתן לכבות.
לאחר לחיצת אישור תזכור התוכנה את ההגדרה ובפתיחת התזרימים לא יוצגו השדות שכובו עד שיסומן אחרת.

איפוס רוחב עמודות - לחצן זה מאפס את רוחב העמודות ומחזיר אותו להגדרתו המקורית.


בחזרה למעלה