Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > מדריך התקנה לתוכנת תזרים מזומנים
חיפוש במדריך:

מדריך התקנה לתוכנת תזרים מזומנים


תהליך התקנת התוכנה הוא קצר מאוד. בסיום התהליך יש להקפיד לבצע רישום ראשוני של העמדה.

לפני ההתקנה יש לוודא שיישומי office  סגורים.

ניתן להוריד את התוכנה בדף הורדת התוכנה

שלב א: על מנת להתקין את תכנת תזרים מזומנים יש להפעיל את הקובץ setup.exe

יפתח אשף ההתקנה וינחה אותך בשלבי ההתקנה:

שלב ב: אישור תנאי רישיון:

 

יש ללחוץ אני מקבל והבא

שלב ג: בחירת תיקיית התקנה:

ברירת המחדל של התוכנה להתקנה היא תיקיית Program Files  של Windows. מומלץ לא לשנות הגדרה זו.

יש ללחוץ על הבא

שלב ד: בחירת תיקיית קיצור דרך בתפריט התחל.
ניתן להחליף את תיקיית קיצור הדרך על ידי לחיצה על עיון. מומלץ לשמור על ההגדרה הקיימת.

לסיום יש ללחוץ על הבא.

שלב ה: משימות נוספות

סימון צור קיצור דרך שולחן עבודה יצור קיצור דרך לתוכנה על שולחן העבודה של המחשב.

סימון מערכת הפעלה חלונות 8 תתאים את התקנת התוכנה לבעלי חלונות 8.

יש ללחוץ הבא.

שלב ו:  מוכן להתקנה- יש ללחוץ על התקן 

תוכנת ההתקנה תחל בתהליך ההתקנה ובסופו יפתח חלון סיום התקנה, יש לסמן את האפשרות הפעל תוכנה בסיום ההתקנה.

בסיום ההתקנה התוכנה תיפתח אוטומטית . בפתיחה הראשונה של התוכנה יפתח חלון רישום התוכנה. כפי שמוצג בצילום:

יש למלא את טופס הרישום כולל מספר הערכה שניתנה לכם עם רכישת התוכנה.

אם לא מצויים בידיכם כל הפרטים, ניתן למלא את טופס הרישום מאוחר יותר. ניתן ללחוץ על ביטול ולהתחיל לעבוד עם התוכנה. ניתן לפתוח את התוכנה 20 פעמים ללא רישום. לאחר מכן התוכנה תיסגר ולא ניתן יהיה לעבוד איתה.


בחזרה למעלה