Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > מבוא למדריך ההפעלה
חיפוש במדריך:

מבוא למדריך ההפעלה


מהו תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא מצב המזומנים - דפי הבנק של העסק.
ניהול תזרים מזומנים מעניק את היכולת לחזות את מצב דפי הבנק ולתכננם באופן אופטימלי.
קיימות שתי דרכים המאפשרות שליטה על תזרים מזומנים
תזרים מזומנים מסכם - לסיכום פעילות פיננסית בפרק זמן מסוים (בדרך כלל שנתי).
תזרים מזומנים עתידי מפורט- לקבלת צפי יתרה בתאריך נתון ולניהול נכון של הכנסות והוצאות החברה.

תוכנת תזרים מזומנים של "אמיר - תזרים מזומנים" נועדה לביצוע תזרים מזומנים עתידי אשר יסייע לך בתכנון, מעקב וקבלת החלטות פיננסיות בשילובם כלים ייחודים המסייעים, בדרך קלה ופשוטה, לניתוח ולצפי היתרה בבנק. בעזרת התוכנה תוכל לקבל כלי תכנוני המיועד להכניס את העסק למשטר פיננסי מתוך תוכנית עבודה מסודרת אותה תקבע אתה, בעל העסק.

יישומו של נוהל עבודה קבוע עם תוכנת התזרים כמוצע בחוברת זו, מבטיח שליטה ביתרת העו"ש ומניעת "הפתעות" בלתי צפויות בחשבונך


בחזרה למעלה