Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > דוחות ותרשימים > דוח סיכום יתרה יומי
חיפוש במדריך:

דוח סיכום יתרה יומי


דוח זה מחליף את הדוח מסך מפוצל בגרסת תזרים 2003 . הדוח מציג את המצב התזרימי בסיכום יומי ובגרף יתרה כמופיע בפירוט הבא:

תרשים היתרה משמאל משקף את היתרה הצפויה בכל יום ואת מסגרת האשראי. ריחוף מעל כל נקודה בתרשים  מציג את התאריך והיתרה באותו היום. לחיצה על הנקודה תוביל להצגת התאריך בדוח הסיכום היומי מימין. קו היתרה בתרשים מחליף צבעים לפי מצב האשראי. כשהיתרה חיובית, הקו בצבע ירוק, מינוס מאושר בצבע שחור, חריגה ממסגרת א בצבע סגול, חריגה ממסגרת ב בצבע אדום.
דוח סיכום יומי , מימין לגרף,  מראה מבט סיכומי על הימים הקרובים. הוא מציג בכל יום את סך ההכנסות וההוצאות, את היתרה ואת הפער ממסגרת האשראי. דוח זה עוזר לתכנן את התנועות בבנק ברזולוציה יומית.  לחיצה כפולה על הוצאה או הכנסה פותחת מסך פירוט בו ניתן לצפות בתנועות ולערוך אותן. כפי שמומחש בצילום הבא:


בחזרה למעלה