Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > עריכת פעולות בתזרים
חיפוש במדריך:

עריכת פעולות בתזרים


סימון שורות בחירה מרובה- ניתן לשנות מספר שורות לעריכה על ידי בחירת מספר שורות ברצף, זאת על ידי סימון השורה הראשונה בשולי השורה וגרירת העכבר על גבי מספר שורות למטה או למעלה .
ניתן לבחור מספר שורות שאינן ברצף על ידי לחיצה ארוכה על מקש CTRLבמקלדת וסימון עם לחצן העכבר השמאלי על שולי השורות הנבחרות לעריכה.

 

עריכת הטקסט – כמו בגרסאות הישנות ניתן לערוך את הטקסט על גבי גליון התזרים בתנאי שהשורה לעריכה נמצאת מתחת לשורת האיפוס האדומה.
על מנת לשנות טקסט בכל שדה יש לעמוד על השדה ולהקליד טקסט חלופי.
ניתן גם לערוך טקסט קיים על ידי לחיצה כפולה עם העכבר (דאבל קליק) או F12במקלדת.

מחיקת שורה -  ניתן למחוק שרה או מספר שורות על ידי סימון השורה/ות באמצעות העכבר, כמוסבר בסעיף הקודם ולחיצה על מחק בסרגל פעולות נפוצות.

.

ניתן למחוק גם על ידי לחיצה על  DEL במקלדת.

צביעת שורות – ניתן לצבוע שורות באופן ידני בתזרים ללא הגבלה.
יש לסמן את השורה/ות שרוצים לצבוע ולבחור בתפריט כללי – צבעים ידניים.  ניתן לבחור את צבע הטקסט ואת צבע הרקע.

ניתן לבחור את צבע הטקסט או את צבע הרקע.

ניתן לאפס את הצביעה על ידי לחיצה על לחצן איפוס, צבעי השורה יחזרו לצבעי ברירת המחדל לפי הגדרת כללי הצביעה בקובץ

תפריט קליק ימני-תלוי הקשר – בתוכנת  תזרים מזומנים 2014 נוסף תפריט תלוי הקשר הנפתח בעת לחיצת קליק ימני על כל מקום בגליון.

כך ניתן לערוך במהירות את השורה הנבחרת, להפוך אותה לפעולה קבועה, לצבוע את השורה למוחקה וכדומה.


בחזרה למעלה