Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > שורת תקציב
חיפוש במדריך:

שורת תקציב


שורות התקציב מאפשרות הגדרת תקציב או מסגרת הוצאות/הכנסות לתאריך יעד מסוים.
באמצעות שורת התקציב (צפי) ניתן, למשל, להגדיר תקציב או בנק תשלומי ספקים. כאשר מתבצע תשלום לספק ספציפי ניתן להפחית את הסכום משורת התקציב.

אפשר להגדיר שורת תקציב בודדת בתאריך מסויים או, לחליפין, להגדיר סדרה של שורות תקציב קבועות באמצעות כלי הכנסת פעולות קבועות
לדוגמא: תקציב ספקים חודשי או צפי תקבולים חודשי.

כלי שורת התקציב מכניס לתזרים אלמנט של צפי "חזוי" של הוצאות והכנסות. מטרת שורת התקציב היא לשמור "מקום" בתזרים לפעולות שעדיין לא התרחשו או שאין לנו מידע מדוייק על תאריך ההתרחשות שלהן.

לדוגמא בעסק שממוצע התקבולים החודשי בו הוא 100,000 ש"ח בחודש ניתן להכניס צפי חזוי של תקבולים למספר חודשים קדימה למרות שעדיין אין מידע מדוייק על ההכנסות הצפויות.
נהוג להכניס לתזרים צפי פסימי.

 

שימו לב- אצל לקוחות, שמייבאים נתונים חיצוניים באמצעות ממשק הייבוא של התוכנה, תנועות התקבולים והתשלומים מוזנים לתוכנה ונגרעים באופן אוטומטי משורת התקציב בתזרים.


בחזרה למעלה