Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > התאמה אישית של סיווגים
חיפוש במדריך:

התאמה אישית של סיווגים


ניתן לשנות ולערוך את רשימת הסיווגים  בתפריט אפשרויות – ערוך סיווגים

תיפתח תיבת הדו שיח הבאה:

ניתן לשנות כל סיווג על ידי דריסה ושינוי הטקסט.
הוספת סיווגים חדשים- לחיצה על כפתור הוספת סיווג תוסיף צמד סיווגים חדש, בזכות ובחובה.

הקצאת צבעים לסיווגים -  ניתן להקצות לכל סיווג צבע ברירת מחדל.

על מנת לשנות את הצבע של הטקסט או צבע הרקע

יש ללחוץ לחיצה כפולה בשדה טקסט/רקע שליד הסיווג ולבחור צבע ברירת מחדל מתוך מגנטת הצבעים :

  הצבע ישפיע אוטומטית על שורות חדשות בסיווג זה על פי כללי הצביעה שהוגדרו בקובץ.

חשבוניות פתוחות -  בתיבת בחירה זו ניתן להגדיר אילו סיווגים משמשים לחשבוניות פתוחות. סימון שדה זה, יכליל את השורות בסיווג חשבוניות בדוח ספקים/לקוחות.

כלומר הסימון, מגדיר מה יכלל בדוח חייבים. בנוסף, משפיע הסימון על סנכרון החשבוניות ביבוא אוטומטי מתוכנת הנה"ח ומונע ניתוק שלהם ממנגנון בדיקת חשבוניות לאחר שעברו יום בהתאמת הבנק.


בחזרה למעלה