Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > כללי צביעה
חיפוש במדריך:

כללי צביעה


בתוכנת תזרים מזומנים 2014 ניתן להגדיר במקומות שונים את צבע השורה.
הצביעה יכולה להיות ידנית על ידי המשתמש, או אוטומטית על ידי המערכת.
ניתן לדוגמא לקבוע צבע שורה קבוע לסיווגים מסוימים.

שורות חדשות בעלות הסיווג הנבחר יצבעו אוטומטית בצבע שהוגדר לסיווג.
כללי הצביעה מכתיבים לתוכנה איזו צביעה תקבל עדיפות בעת התנגשות בין שני מקורות צביעה.

על מנת להגדיר כללי צביעה יש להכנס לתפריט הגדרות – כללי צביעה.יפתח המסך הבא:

לסירוגין – צביעה אוטומטית של התוכנה המפרידה בין שורות, לצורך נוחות התצוגה,  על ידי צביעת הרקע שלהן בגווני כהה ובהיר לסירוגין.

לפי סוג – צביעה אוטומטית של שורות על פי הגדרות המשתמש כפי שהוגדרו בבניית הסוגים.

לפי סיווג - צביעה אוטומטית של שורות על פי הגדרות המשתמש כפי שהוגדרו בבניית הסיווגים.

לפי צבע עצמי – צביעה ידנית של השורה על ידי המשתמש בכלי הצביעה בתפריט כללי.

לפי מאפיינים ייחודיים - אפשרות עתידית.

לאחר בחירת מקורות הצביעה יופיעו המקורות שסימנו בחלון השמאלי. יש לדרג בחלון השמאלי מה קודם למה בעת התנגשות. לדוגמא: אם הסיווג בקדימות לצביעה העצמית שורות בעלות סיווג עם צבע לא ישתנו כאשר ניצבע אותן ידנית.

לאחר בחירת סדר העדיפויות לצביעה יש ללחוץ אישור.

 


בחזרה למעלה