Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > חתכים (סינון) > עיבוד נתוני הסינון
חיפוש במדריך:

עיבוד נתוני הסינון


לאחר סינון נתוני התזרים, ניתן להציג את התוצאות בדרכים שונות ומגוונות.

1.      יצוא תוצאות הסינון לאקסל – יש ללחוץ בסרגל הפעולות השחור על ייצוא לאקסל

2.      הפקת גרף הוצאות והכנסות חודשי – כמו בכל מסכי התוכנה, בתחתית המסך ניתן ללחוץ על לחצן חלונית גרפים. תוצג חלונית המתארת ויזואלית את הסכומים שסוננו. כמופיע בצילום הבא:

הפקת דוח סיכומי ביניים - כלי זה דומה לדוח סיכומי ביניים Sub Totalsבאקסל. דוח סיכומי ביניים מאפשר להציג ולסכם את הנתונים שסוננו, על פי שדה מרכז. לדוגמא על פי חלוקה לחודשים או על פי חלוקה לפירוטים (שמות ספקים/לקוחות).
בתפריט חתכים יש ללחוץ על כפתור סיכומי ביניים .


תוצג תיבת הדו שיח הבאה :

יש לבחור את השדה שלפיו יבוצע הסיכום  ואישור.
לעיתים נידרש לבחור מאפיין נוסף, לדוגמא בסיכום על פי תאריך נגדיר אם התנועות יקובצו ברמה היומית ,
השבועית או החודשית. הלחצן הצג רק שורות סיכום – יציג רק את הסיכומים ללא פירוט.


 


בחזרה למעלה