Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > הזנת פעולות קבועות
חיפוש במדריך:

הזנת פעולות קבועות


 ניתן להזין לתוכנה פעולות (הכנסות או הוצאות) המבוצעות בתדירות קבועה וידועה. לדוגמא : תשלומי שכ"ד, ארנונה, טלפון, הלוואות הוראות קבע וכיו"ב.

על מנת להזין פעולה קבועה יש ללחוץ על לחצן הוסף בסרגל הכלים כללי

יפתח טופס הזנת פעולה קבועה , כמוצג בצילום:

סיווג- לחיצה כפולה על שדה סיווג  תפתח את רשימת הסיווגים, לחליפין, ניתן להזין מספר סיווג.

מתאריך עד תאריך- הזנת טווח התאריכים של הפעולה

מספר פעולות- אפשרות זו מחליפה את אפשרות הזנת תאריך סיום. יש להזין את מספר הפעולות של הסדרה והתוכנה תחשב לבד את תאריך הסיום.

בקפיצות- בחירת תדירות הפעולה הקבועה  - יש ללחוץ על חץ תיבת הבחירה.

אסמכתא- לדוגמא מספר שיק (אופציונאלי)

סדרה עולה- כאשר מזינים סדרת שיקים ניתן לרשום בשדה האסמכתא את מספר השיק הראשון בסדרה, התוכנה תזין מספרי שיק בסדר עולה .

פרטים- פרטי השורה (שם ספק או לקוח)

הכנסה / הוצאה- סכום הפעולה (לחיצה כפולה פותחת מחשבון)

סוג- בחירת סוגים וקטגוריות.

צבעים ידניים– מאפשר צביעה ידנית של השורות. לחצן טקסט פותח פלטת צבעים לבחירת צבע הכתב , לחצן רקע מאפשר לבחור את צבע הרקע של השורות.

תאריך אסמכתא –אופציונאלי מאפשר להזין את תאריך הרישום החשבונאי של הרשומה.

שדה הערה- חדש!!!  - בשדה זה ניתן לכתוב הערות שונות בטקסט חופשי. לחליפין אם נילחץ על לחצן סדרה עולה מתחתיו יוזן אוטומטית הטקסט:  תשלום Xמתוך Y.
התוכנה תזין את מספר התנועה הרלוונטי למופעים הבאים. לדוגמא: אם רשמנו תשלום לספק ב10 תשלומים בתשלום האחרון התוכנה תזין בשדה הערה תשלום 10 מתוך 10.

 שורת תקציב- הפיכת השורה לשורת תקציב שניתן לקזז ממנה שורות אחרות (לדוגמא תקציב ספקים חודשי)

הורדה אוטומטית של תנועות ידניות- סימון תיבה זו תקזז אוטומטית שורות המוזנות ידנית בתזרים, משורת התקציב העוקבת, בעת לחיצה על - הורד מתקציב.

הורדה אוטומטית של שורות מיובאות- סימון תיבה זו תקזז אוטומטית משורת התקציב, שורות המיובאות ממקורות נתונים חיצוניים

לשמור במאגר-מאגר פעולות קבועות: הרישום במאגר מאפשר איתור קל ושינוי נתוני קבוצת פעולות קבועות.

סיוו


בחזרה למעלה