Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכוני התוכנה > עדכון 1.41.197
חיפוש במדריך:

עדכון 1.41.197


 • יבוא פירוט תנועות כרטיסי האשראי מכרטיסים בנקאיים - מערכת הורדת הנתונים מאתרי הבנקים מוסיפה אפשרות להורדת פירוט תנועות כרטיסי האשראי המשויכים לחשבון באתר הבנק. התזרים יקלוט את השורות לתוך התזרים בסיווג שהוגדר מראש ומאפשר להוריד גם משורת הצפי של כרטיס האשראי בתוך התזרים. הגדרת היבוא נעשית ממסך הגדרות בתפריט התאמת בנק :

 •  

 


 

 


 

 

 


 • אפשרות ביצוע תשלומים והפקדות מ v-check - מעכשיו אמיר תזרים מזומנים מאפשרת גם ביצוע תשלומים בפועל ולא רק תכנון. בשיתוף פעולה יחודי עם מערכת v-check  אפשר לבצע תשלומים בעזרת חשבון המנוי בוי'צק ולעדכן את התזרים באופן מיידי. המערכת גם מאפשרת לבצע הפקדות של שיקים דיגיטילים שהלקוח קיבל תוך שיוך ספציפי לחשבון הבנק הייעודי בתזרים. עוד על מערכת v-check כאן.

 • שיפורים במערכת היבוא האוטומטי הכוללים אפשרות העלאת קבצי נתונים ללקוחות הענן .שיפור מהירות ממיר הקבצים, חיווי על הצלחת היבוא האוטומטי במסך התוכנה ואפשרות הפעלת היבוא כסרוויס מתוזמן במחשב הלקוח.

 • תיקן באג במערכת הפעולות הקבועות שגרם להציג ולהאריך את הפעולות תוך עיגול הסכום אחרי הנקודה לסכום עגול.

 • תיקון באג במסך התאמת הבנק בעת לחיצה על שורת סיכום שגרם למערכת לקרוס.

 • שינוי מנגנון יבוא מטבעות מט"ח מבנק ישראל ושיפור היציבות שלו.

 • שיפור ותיקון מנגון המרת המטבעות במסך חשבונות מאוחד.

 

 

שיפורים במגנון התאמת הבנק :

 

 

 • בחירת מספר הימים למשיכה מהבנק גם מתאריך שורת האיפוס ולא רק מהיום, כך שאפשר להקטין את מספר הימים והמערכת תחשב את מספר הימים הנדרש ליבוא.באם טווח התנועות יחרוג מ 90 ימים אזי המערכת תתריע בפני המשתמש ולא תמשיך להתאמת הבנק.

 • בעת יצירת תזרים חדש התוכנה כבר תבצע את קליטת התנועות לחלק העליון במסך ללא התערבות המשתמש.

 • אם המשתמש בחר הפעל התאמת שורות אוטומטי במסך ההגדרות אז המערכת תבצע התאמת שורות אוטומטית ובחירת ההתאמות הודאיות לבד ללא התערבות המשתמש.

 • באם המערכת תזהה כי היתרה תזרים אינה תואמת לבנק, המערכת תחפש לבד את תאריך ההתאמה הנכון האחרון ותבצע לבד שינוי תאריך שורת האיפוס ללא התערבות המשתמש.

 • במסך "מצא התאמות" הורחב הכלל של סכום זהה בין התזרים לבין הבנק ומערכת תציג יותר אפשרויות להתאמה כאשר הסכום זהה.

 • במסך ההתאמה הידני ניתן יהיה לצבוע שורות להתאמה (בצבע ורוד) בעזרת לחיצה על F8 בנוסף לאפשרות סימון על ידי העכבר.

    
    חזרה לדף עדכונים


 


בחזרה למעלה