Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ראשוניות לאחר התקנה > התאמת בנק ראשונית – איפוס היתרה
חיפוש במדריך:

התאמת בנק ראשונית – איפוס היתרה


בתוכנת תזרים מזומנים 2014 אשף קובץ חדש מנחה שלב אחר שלב בפתיחת תזרים חדש.
בשלב האחרון, לאחר סגירת האשף, התוכנה פותחת, באופן אוטומטי, את כלי התאמת הבנק.
ניתן כמובן, לבצע התאמת בנק ראשונית גם באופן ידני בגליון העבודה.

יש לבחור בסרגל התאמת בנק – וללחוץ על לחצןהתחל

אם הוגדר חשבון הבנק באשף קובץ חדש, התוכנה תיכנס לדף הבנק המוכר לך על מנת שתוכל להקליד את הסיסמא ולהכנס לחשבון. במידה ולא הוגדר חשבון, לחיצה על התחל תציג את רשימת הבנקים לבחירה.

יש ללחוץ על הבנק הרלוונטי.
לאחר הכניסה לחשבון והקלדת סיסמא (אם התקשורת עם הבנק תקינה) התזרים יציג את מספריהחשבונות שנמצאו באתר הבנק, מתוכם יש לבחור את החשבון המנוהל בתזרים הנוכחי.
בשלב האחרון, יוצג מסך מפוצל. בחלקו העליון יופיע התזרים ובחלקו התחתון יופיעדף הבנק. תוצג ההודעה הבאה:

בשלב זה יש לבחור באפשרות - זהו תזרים חדש וללחוץ על אישור. התוכנה תעתיק אוטומטית תשעים יום אחורה אל תוך התזרים ותבצע איפוס יתרות.

מזל טוב!!! סיימת את תהליך ההגדרה הראשוני. בפעמים הבאות התזרים יידע להיכנס באופן אוטומטי לחשבון הבנק הרלוונטי והתאמת הבנק תהיה קלה ומהירה. 

בסיום ההתאמה, תתקבל ההודעה כי אין תנועות חדשות בבנק ההתאמה האוטומטית תסגר ותוכלו לראות את היתרה המעודכנת.


בחזרה למעלה