Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > סנכרון סוגים וקטגוריות בין חשבונות
חיפוש במדריך:

סנכרון סוגים וקטגוריות בין חשבונות


בעסקים מרובי חשבונות ניתן ליצור ברירת מחדל לסוגים וסיווגים אשר תסונכרן אוטומטית עם כל החשבונות . ניתן להחליט אילו חשבונות יסונכרנו אוטומטית עם ברירת המחדל ואילו חשבונות להחריג. חשבון שלא מסונכרן עם רשימת הסיווגים יהיה עצמאי וניתן לשנות בו סוגים וקטגוריות בלי להשפיע על התזרימים האחרים.

יש לבחור את ההגדרות על גבי מסך העריכה:

·         על מנת לסנכרן את החשבון הנוכחי עם ברירת המחדל יש לסמן V  ב-סנכרן עם ברירת המחדל.

·         על מנת לשנות את ברירת המחדל יש ללחוץ עלכפתורקבע כברירת מחדל

·         על מנת לשחזר את הסיווגים לברירת המחדליש ללחוץ על כפתורשחזר ברירת מחדל


בחזרה למעלה