Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > התאמה אישית של קטגוריות וסוגים
חיפוש במדריך:

התאמה אישית של קטגוריות וסוגים


לכל פעולה בתזרים הוגדר סיווג המשמש לתיאור רמת הוודאות של זרם מזומנים.
בנוסף לסיווג, ניתן לשייך כל פעולה בתזרים לקטגוריות ותת-קטגוריות המוגדרות על-ידי המשתמש.
קטגוריה היא נושא ראשי המשויך להוצאה או להכנסה ותת קטגוריה היא רמת פירוט משנית.
לדוגמא, ניתן להגדיר קטגוריה ראשית של "הוצאות תקשורת" ותחת קטגוריה של סוגי הוצאה כמו בזק, פלאפון, אינטרנט.
בניגוד לסיווגים, שיוך לקטגוריות וסוגי משנה, הוא אופציונאלי, אולם עבודה עם מערך הסוגים מאפשרת ניתוח טוב של פעולות התזרים. בהמשך נתאר גם יכולות הסינון וההדפסה מתקדמות עפ"י קטגוריות וסיווגים.

 לשינוי הקטגוריות והסוגים יש להכנס לתפריט אפשרויות – ערוך סוגים:

 

תיפתח תיבת הדו – שיח הבאה:

הגדרת  קטגוריה ראשית בהכנסה או בהוצאה
יש לעמוד על צד ההוצאות או על צד ההכנסות וללחוץ על הוספת קטגוריה.
תתוסף שורה חדשה בתחתית טבלת ההוצאות/הכנסות, בשורה החדשה, יש להזין את שם הקטגוריה החדשה. לדוגמא הכנסות מפרויקטים.

הגדרת סוג משנה (תת קטגוריה)
יש לעמוד על הקטגוריה הראשית תחתה נרצה להוסיף סוג וללחוץ על הוספת סוג.תתווסף שורה חדשה בה יש להזין את השם החדש.
 לדוגמא: תחת קטגוריית הכנסות פרויקטים – נוסיף את הסוג פרוייקט X.

שיוך פעולות בתזרים לסוגים
לאחר יצירת הקטגוריות וסוגי המשנה יש לשייך אותם לפעולות בתזרים.
בגיליון העבודה הראשי התווסף שדה סוגים וקטגוריות בגוף התזרים. כאשר נבחר סוג לשורה ,תיפתח תיבת בחירת הסוגים לפי כיוון השורה. בשורת הכנסות יפתחו סוגים של הכנסות בלבד ולהיפך.

  

ניתן לבחור האם להציג רק את סוגי המשנה או גם את הקטגוריות הראשיות.
בתפריט אפשרויות יש ללחוץ על הצג קטגוריה על פי סוג.
בשדה סוג תוצג או תוסתר הקטגוריה הראשית לפני הסוג.


בחזרה למעלה