Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכוני התוכנה > עדכון 1.41.192
חיפוש במדריך:

עדכון 1.41.192


  • תיקון באג שמנע פתיחה של דוח סיכום חודשי מתוך מסך חשבונות מאוחד כאשר מבצעים המרת מטבע.

  • תיקון באג שהעלה הודעת שגיאה בעת לחיצה על סכום מתוך דוח גזברי.

  • תיקון באג שהעלה הודעת שגיאה בעת שינוי סכום במסך נפתח מתוך דוח גזברי.

  • תיקון באג שגרם לתוכנה לקרוס בעת פתיחת קובץ לקריאה בלבד.

  • תיקון באג בעת בחירת קטגוריה במסך חתכים שמנע בחירת הסוגים הקשורים לקטגוריה שנבחרה.

  • תיקון באג בעת ביצוע החלפה של טקסט בעמודת הערה במצב סינון, במסך הביניים שמודיע על מספר הרשומות שנמצאו מתאימות התקבלה הודעה שגויה על מספר הרשומות.

  • הוספת יבוא של נשר ואיזימצ ליבוא מרובה.

  • החלפת מנגנון הארכיון האוטומטי בהפעלת התוכנה פעם ביום. מנוע הארכיון הוחלף במנגנון מתקדם יותר.

  • שינויים והתאמות במנגנון יבוא מכספית בענן.

    
    חזרה לדף עדכונים


 


בחזרה למעלה