Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > עריכת פעולות קבועות
חיפוש במדריך:

עריכת פעולות קבועות


תוכנת תזרים מזומנים מאפשרת עריכה ושינוי של הפעולות הקבועות. ניתן לערוך את פרטי הפעולה, או למוחקה.

בעת הזנת פעולה קבועה בתזרים במסך הוספת פעולות קבועות, התוכנה שומרת את הפעולה הקבועה במאגר מיוחד של פעולות קבע. נשמרים פרטי הפעולה, מועדי ההתחלה והסיום, תדירות הפעולה ועוד.

 

על מנת לערוך את הפעולה קבועה ייש ללחוץ על לחצן ערוך בסרגל הכלים כללי

יפתח המסך הבא:

יש לבחור את הפעולה הרצויה וללחוץ על אישור (ניתן גם ללחוץ לחיצה כפולה על השורה).

יפתח מסך עריכת פעולות קבועות.

מחיקת פעולות קבועות

לאחר כניסה למסך עריכת פעולות קבועות ולחיצה כפולה על התנועה שרוצים למחוק, יש ללחוץ על הלחצן מחק המופיע בתחתית מסך העריכה. המופעים העתידיים בלבד של הוראת הקבע ימחקו.

 


בחזרה למעלה