Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עבודה עם מספר חשבונות > דוח פתח כתזרים
חיפוש במדריך:

דוח פתח כתזרים


במסך חשבונות מאוחד לאחר שנבחרו מספר קבצים לתצוגה,
ניתן לפתוח אותם כגליון תזרים משותף. מטרת כלי זה היא לאפשר חתכים ודוחות משותפים.
 יש ללחוץ בתפריט הפעולות הימני על פתח כתזרים.  
התוכנה תציג את כל התזרימים בגליון עבודה משותף הדומה למסך העבודה הראשי של התוכנה כמומחש בצילום הבא:

כעת נפתח גליון תזרים מצרפי, ריחוף עם העכבר מעל כל שורה תציג מאיזה בנק היא לקוחה.

כעת ניתן, לדוגמא, לסנן הוצאות לספק מסויים באמצעות כלי החתכים ראה פרק חתכים ולראות תשלומים לספק מכל חשבונות הבנק .
לסגירת מצב תצוגה פתח כתזרים יש לסגור את החלון על ידי לחיצה על האיקס. התוכנה תחזור למסך חשבונות מאוחד.


בחזרה למעלה