Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > הארכת פעולות קבועות – חדש!!!
חיפוש במדריך:

הארכת פעולות קבועות – חדש!!!


נוספה אפשרות להאריך פעולות קבועות בלי לפגוע בשינויים ידניים שנעשו בפעולות שכבר נמצאות בתזרים. יש ללחוץ על לחצן הארך בסרגל הכללי:

צפו בסרטון : הארכת פעולות קבועות  

יופיע המסך הבא

יש לבחור בV-  את הפעולות אותן רוצים להאריך, ובתחתית המסך יש לבחור תאריך היעד,  חודש ושנה שאליהם תוארך הפעולה הקבועה. לסיום יש ללחוץ על אישור.

שינוי הסכום לפי ממוצע  - עמודת ממוצע 3 פעולות אחרונות מסייעת לראות אם סכום הפעולה הממוצע השתנה. התוכנה בודקת את שלושת המופעים האחרונים של הפעולה ומציגה ממוצע.
כעת ניתן לשנות את הסכום הצפוי על ידי הקלדת סכום חדש בשדה הכנסה / הוצאה.

בדוגמא למעלה ניתן לראות שצפי כביש 6 הישן היה 4500 ובשלושת המופעים האחרונים הממוצע הוא 3298. כאן ניתן להוריד את הסכום הצפוי בהתאם.

התוכנה תאריך את הפעולה הקבועה לפי ההגדרות המקוריות שהוזנו בפעולה הקבועה מבלי לשבש שינויים ידניים שנעשו בפעולות הקיימות.

מחיקת פעולות קבועות מהמאגר - כעת ניתן לסמן ולמחוק מספר פעולות קבועות אשר אינן רלוונטיות וכך לעשות סדר במאגר הקבועות. יש לבחור ב-V את הפעולות שאותן נרצה למחוק , וללחוץ על מחק מסומנות.


בחזרה למעלה