Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ראשוניות לאחר התקנה > הגדרת מסגרת אשראי בחשבון
חיפוש במדריך:

הגדרת מסגרת אשראי בחשבון


בתוכנת תזרים מזומנים 2014  ניתן להגדיר שתי מסגרות אשראי בכל חשבון.
מסגרת א' היא המסגרת הקבועה. יתרת התזרים תשנה את צבעה לאדום במקרה של חריגה ממסגרת זו.


מסגרת ב' היא מסגרת זמנית או נוספת הניתנת לתחימה בזמן.  במידה והוגדרה מסגרת ב, יתרת התזרים תשנה את צבעה לסגול במקרה של חריגה מהמסגרת הרגילה ובאדום במקרה של חריגה משתי המסגרות.

לדוגמא: בצילום המסך הבא מסגרת א' היא 30,000- ₪ ומסגרת ב' הוגדרה 60,000- ₪

ניתן לראות כי בעת חריגה מ30,000 היתרה צבועה סגול אך כשיתרת החובה עולה על -60,000 היא נצבעת אדום.

הגדרת המסגרות: בגליון התזרים יש ללחוץ על תפריט אפשרויות – מסגרות אשראי

יפתח החלון הבא:

בשדהמסגרת א' נגדיר את מסגרת האשראי הקבועה בחשבון .
יש להזין את סכום המסגרת וללחוץ עדכן.

 להגדרת מסגרת נוספת  נלחץ על הוסף ונגדיר הסכום הכולל של מסגרת ב' בשדה קרדיט.

במידה ומסגרת ב' תחומה בזמן, נגדיר את תאריך התחלה ואת תאריך הסיום.
 מסגרת ב' מחליפה את מסגרת א בטווח התאריכים שהוגדר. בכל מקרה, יש להזין למסגרת ב' תאריך התחלה.

טיפ! במידה והגדרנו מסגרת ב' באשף פתיחת קובץ חדש תוגדר אוטומטית מסגרת ללא הגבלת זמן.


בחזרה למעלה