Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > שיוך אוטומטי של טקסט לסוגים וסיווגים
חיפוש במדריך:

שיוך אוטומטי של טקסט לסוגים וסיווגים


ניתן לקבוע מערכת חוקים אשר תשייך באופן אוטומטי את השורה לסיווג או לסוג, זאת על פי הטקסט הרשום בה.

לדוגמא:  שורה שמופיע בה שם של ספק דלק מסויים תשוייך באופן אוטומטי לסיווג הוצאות דלק.

בכל  פעם שנוסיף שורה עם שם הספק,  השורה תוקצה אוטומטית לסיווג או לסוג שנבחר.

סרטון הדגמה : שיוך אוטומטי

ניתן לבצע שיוך אוטומטי בשתי דרכים:

1. יצירת כללי שיוך אוטומטי דרך התפריט:

יש להכנס לתפריט אפשרויות - שיוך אוטומטי

יפתח החלון הבא:

תחילה יש להפעיל את אפשרות השיוך האוטומטי על ידי לחיצה על הלחצן הפעל משמאל למעלה.

 יש לבחור לפי איזה שדה טקסט יתבצע השיוך ,
שדה פרטים או שדה הערה. לחצו על האפשרות המתאימה מצד ימין למעלה.

* הערה: ניתן לבחור שיוך אוטומטי לפי שדה אחד בלבד

על מנת להגדיר כלל שיוך חדש יש ללחוץ על הוספת שיוך

תתווסף שורה חדשה:

 

בשורה החדשה יש לרשום בשדה טקסט את שם הספק לפיו תשוייך השורה.

בדוגמא הנוכחית בחרנו לשייך את הספק פזומט לסיווג הוצאות דלק

לצד הטקסט יש לבחור את האפשרות הכנסה או הוצאה
לסיום יש לבחור את הסיווג ו/ או הסוג אליו נרצה לשייך את הטקסט על ידי לחיצה כפולה על השדה.

לסיום יש ללחוץ אישור

כעת כל שורה בה רשום בשדה הפרטים פזומט תשוייך אוטומטית לסיווג הוצאות דלק.

2. יצירת כללי שיוך מתוך גליון העבודה

לאחר ההגדרה הראשונית,  בה הפעלנו את משייך הטקסט ובחרנו לפי איזה שדה יתבצע השיוך (פרטים או הערה),
ניתן לשייך במהירות מתוך גליון העבודה בתזרים.

בדוגמא הבאה נשייך את הספק פלאפון לסוג הוצאות תקשורת

יש ללחוץ קליק ימני על שדה הטקסט, ולבחור באפשרות הוסף לשיוך אוטומטי.

יפתח חלון שיוך אוטומטי כשהמילה פלאפון מופיע כבר בשדה טקסט

כעת יש לשייך לסוג הוצאות תקשורת כמופיע בתמונה

לסיום יש ללחוץ אישור

הערה : שיוך הטקסט מתבצעי על פי המחרוזת המלאה המופיעה בשדה ולא על חלק ממנו. כך שאם טקסט מופיע בצורות שונות יש לשייך כל צורה בנפרד. למשל עמלת שורה ועמלת פקיד יש להגדיר בשני כללים נפרדים.


בחזרה למעלה