Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > שורת האיפוס
חיפוש במדריך:

שורת האיפוס


היתרה בשורת האיפוס היא, בד"כ, היתרה האמיתית בבנק נכון למועד ביצוע ההתאמה האחרון. השורות מעל שורת האיפוס מהוות הסטוריה ומותאמות לנתוני האמת בחשבון, והשורות מתחתיה מהוות את הצפי העתידי.
השורה צבועה בצבע אדום. דוגמא לשורת איפוס, בתמונה הבאה:

בעבודה שגרתית בתוכנת תזרים מזומנים של אמיר, אין צורך להזיז את שורת האיפוס באופן ידני.
כלי התאמת הבנק האוטומטית בתזרים מעביר את שורת האיפוס לתאריך הנכון באופן אוטומטי, בסיום ההתאמה.
עם זאת קיימת אפשרות להזיז את שורת האיפוס לצורך לצרכים שונים. על מנת להזיז את שורת האיפוס יש לסמן את שורת היעד, על ידי לחיצה עליה עם העכבר. כעת יש ללחוץ על תפריט כללי - קביעת שורת איפוס. או על קיצור המקשים F6.

איתור שורת האיפוס

ניתן להגיע אל שורת האיפוס בכל שלב בעבודה בתזרים על ידי לחיצה על כפתור שורת איפוס בתפריט כללי

 

שים לב !!! הזנת נתונים עם תאריך הקודם לשורת האיפוס עשויה לשבש את ההתאמה לבנק. התוכנה מתריעה מפני הקלדה בשורות היסטוריות על ידי פתיחת חלון אזהרה.

 

הזזה ידנית של שורת האיפוס

ניתן להזיז את שורת האיפוס באופן ידני לתאריך נבחר. הזזת שורת האיפוס נעשית על ידי סימון שורת היעד אליה נרצה להעביר את שורת האיפוס ולחיצה על לחצן קבע שורת איפוס.


בחזרה למעלה