Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > סנכרון סיווגים בין חשבונות
חיפוש במדריך:

סנכרון סיווגים בין חשבונות


1.       יצירת ברירת מחדל לסיווגים-בעסקים מרובי חשבונות ניתן ליצור ברירת מחדל לסיווגים אשר יסונכרנו אוטומטית עם כל החשבונות . ניתן להחליט אילו חשבונות יסונכרנו אוטומטית עם ברירת המחדל ואילו חשבונות להחריג. חשבון שלא מסונכרן עם רשימת הסיווגים יהיה עצמאי וניתן לשנות בו סיווגים בלי להשפיע על התזרימים האחרים.

·         על מנת לסנכרן את החשבון הנוכחי עם ברירת המחדל יש לסמן V  ב-סנכרן עם ברירת המחדל.

·         על מנת לשנות את ברירת המחדל יש ללחוץ עלכפתורקבע כברירת מחדל

·         על מנת להחזיר את הסיווגים לברירת המחדלשהוגדרה במחשב,  יש ללחוץ על לחצןשחזר ברירת מחדל.

 

2.       סנכרון  סיווגים בין תזרימים ובין מחשבים -
סיווגי כל תזרים נשמרים בקובץ עצמו. אולם ניתן לסנכרן את הסיווגים בין התזרימים כך שיהיו אחידים.
לאחר שינוי כלשהוא בסיווגים (בחשבון המוגדר לסנכרון) כאשר נלחץ על אישור ליציאה ממסך הסיווגים, התוכנה תשאל אם לעדכן את סיווגי ברירת המחדל של המחשב. יש ללחוץ על אישור.

מהי תבנית ברירת המחדל?
בכל תוכנה קיימת תבנית כללית של סיווגים אשר מטרתה ליצור אחידות סיווגים, בין קבצי התזרים.

לאחר שעדכנו את סיווגי ברירת המחדל, כל תזרים אחר שנפתח, יקפיץ את ההודעה הבאה:

אפשרות א. לא לעשות דבר (ברירת המחדל)

האפשרות הראשונה לא מסנכרנת את סיווגי הקובץ עם סיווגי תבנית ברירת המחדל. נשתמש באפשרות זו כשנרצה להימנע מקבלת החלטה במועד זה, או כשנפתח קובץ שאינו מיועד לסנכרון.

 

אפשרות ב. להעתיק את סיווגי תבנית ברירת המחדל לקובץ זה

נשתמש באפשרות זו כאשר נרצה לסנכרן את סיווגי התזרים הנוכחי עם יתר התזרימים.
 

אפשרות ג. כפיית הסיווגים והסוגים בקובץ זה על תבנית ברירת המחדל.

נשתמש באפשרות זו על מנת להעתיק את הסיווגים בקובץ הנוכחי על תבנית ברירת המחדל.

(ברוב המקרים לא נרצה לעשות זאת כדי לא לשבש את מערך הסיווגים הקיים בתבנית ברירת המחדל).


בחזרה למעלה