Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכוני התוכנה > עדכון 1.41.187
חיפוש במדריך:

עדכון 1.41.187


 • שיוך אוטומטי של תנועות לפי שדה פירוט – אפשרות חדשה ובלעדית לאמיר תזרים מזומנים. המערכת לומד איתך, המשתמש, לשייך את התנועות באופן אוטומטי לסיווגים וסוגים וזאת לפי הטקסט הרשום בשדה הפרטים. כך בכל פעם שתגיע שורה עם הטקסט המוגדר, המערכת תשייך את השורה באופן אוטומטי לסוג / סיווג ללא צורך של התערבות המשתמש. האפשרות לשיוך קיימת לשדה "פירוט" או לשדה "הערה". למידע נוסף ולתפעול – לחצו כאן.

 • בדיקת פורמט התאריך במחשב בפתיחת בתוכנה והמלצה לשינוי הפורמט אם צריך.

 • תיקון באג שמנע הגבלת מספר התוים בעריכת מספר התוים בעריכת סוגים וסיווגים, דבר שהיה גורם לקריסת התוכנה.

 • הוספת בנק הדואר לרשימת הבנקים בפתיחת קובץ חדש.

 • תיקון באג שגרם לקריסת המערכת בהארכת פעולות קבועות כאשר הסכומים בהכנסה ובהוצאה היו אפס.

 • הוספת מקור יבוא חדש מהנהלת חשבונות– "ערדום".

 • הוספת התראה נוספת כולל צפצוף בעת שינוי או הוספת פעולה לפני שורת האיפוס כאשר השינוי הוא בשדה התאריך או הסכום.

 • אפשרות לבצע F2  - העתקת תאריך גם על שורות מקובצות.

 • אפשרות של בדיקת כפילויות על כל שדה בחתך בתפריט מקש ימני.

 • תיקון באג שמנע איפוס של החתך מדי פעם בעת לחיצה על "חזרה לראשי".

 • תיקון באג שגרם מדי פעם למיון השורות לא לחזור למצב המקורי בעת לחיצה על "חזרה לראשי".

 • תיקון באג בדוח חודשי לפי סוגים וקטגוריות שגרם לכך שהחישוב של החודש הראשון בדוח (החודש של שורת האיפוס) לא היה מחושב נכון ולא תאם לדוח חודשי לפי סיווגים המקביל לו.

 • אפשרות לפתוח קובץ מאוחד ולשמור אותו כתזרים רגיל  (תחת האפשרות "פתיחה כתזרים". האופציה נותנת אפשרות לאחד מספר תזרימים ולשמור את האיחוד שלהם ליום מסוים לצורך השוואות מול תקציב או מול טווח תאריכים אחר.

 • שיפור במסך הניהול של הקבוצות – כאשר עומדים על קבוצה, ניתן לראות את נתיב התיקייה וכן רואים בתיבה הניתנת לעריכה את התיקייה הפתוחה כרגע.

 • נוספה אפשרות לתת סיסמא כללית לפתיחת ועריכת קבוצה.

 • תיקון באג שגרם בעת מעבר מקבוצה לקבוצה, לא לאפס את המרת המטבעות.

 • תיקון באג שגרם לכך ששורת תקציב לא איבדה את הסימון שלה בעת התאמה שלה מול שורה בבנק.

 • תיקון באג שגרם לקריסת התוכנה בעת סימון מקש ימני ומחיקה על שורה אחרונה בתיבת "תנועות אלו היום בתזרים ולא היו בבנק...".

 • הגדלת מספר הימים לבדיקת היתרה מ 10 ימים ל 31 ימים כאשר היתרה בתזרים אינה תואמת ליתרה בבנק.

 • התאמת יבוא הנתונים מבנק "משקי... " אצל חלק מהקיבוצים.

 • תיקון באג שגרם לחישוב לא נכון של שורות בהורדה מתקציב של תנועות יבוא חיצוני.

 • תיקון באג שגרם להודעת שגיאה בעת יבוא סוגים מקובץ לקובץ כאשר הסוגים לא היו זהים אך כבר היו משויכות שורות לסוגים שאמורים להמחק.

 • חיבור יבוא שערי מטבע לקובץ חדש של בנק ישראל.

    
    חזרה לדף עדכונים


 


בחזרה למעלה