Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הדפסה
חיפוש במדריך:

הדפסה


כפתור הדפס
בגיליון העבודה  בתזרים, קיים כפתור הדפס בסרגל הפעולות העליון  אשר בלחיצה עליו נפתח החלון המוצג בצילום הבא:

יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי להדפסה וללחוץ על אישור. ניתן להעזר בלחצן עתידי אשר יבחר  אוטומטית רק פעולות עתידיות לשורת האיפוס.

לאחר לחיצה על אישור, יפתח מסך תצוגה לפני הדפסה, בו ניתן לעיין בדו"ח טרם הדפסתו.כמופיע בצילום הבא:

במסך זה ניתן לבחור הדפסה לאורך או לרוחב על ידי לחיצה על סימן A , ניתן לבחור את הגדרות ההדפסה על ידי לחיצה על גלגל שיניים, לבחור את המרחק מהתצוגה ועוד.
לסיום והדפסה יש ללחוץ על כפתור המדפסת בצד שמאל.

כמו כן בדוחות השונים קיים לחצן הדפסה המוביל למסך תצוגה לפני הדפסה באופן דומה.

טיפ! ניתן להדפיס גם לקובץ PDF . כדי לעשות זאת יש להתקין במחשב תוכנת הדפסה לPDF  .
קיימות תוכנות רבות העושות זאת וחלקן חינמיות .
לאחר התקנת מדפסת PDF  ניתן לשלוח אליה כל הדפסה והיא תומר לקובץ PDF אשר ניתן לשלחו בדוא"ל .

שינוי הגדרות ברירת מחדל להדפסה ובחירת שדות להדפסה בפרק הגדרות הדפסה


בחזרה למעלה