Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עבודה עם מספר חשבונות > חלוקת החשבונות לקבוצות
חיפוש במדריך:

חלוקת החשבונות לקבוצות


 תחילה יש להגדיר את התזרימים שברצונכם להציג. התזרימים המוצגים מאוגדים כקבוצות. ניתן להגדיר מספר קבוצות לתצוגה ובכל קבוצה יוצגו חשבונות אחרים או חופפים. קבוצת חשבונות יכולה להיות למשל חלוקה לחשבונות פרטיים ועסקיים או חלוקה לחברות ולתאגידים. על מנת להגדיר קבוצה, במסך המאוחד יש ללחוץ על הוסף בסרגל המשימות בצד ימין.

יופיע החלון הבא:

על מנת ליצור קבוצת חשבונות חדשה יש לתת שם לקבוצהבשדה שם קבוצה. לאחר הקלדת השם  יש לבחור את החשבונות שיוצגו בקבוצה מתוך תקיית התזרימים בצד שמאל. ניתן לבחור מספר תזרימים במקביל על ידי לחיצה על לחצן CTRL  במקלדת. לאחר בחירת התזרימים יש להעביר אותם לקבוצה על ידי לחיצה על הוסף במרכז המסך.

או להסיר על ידי לחיצה על הסר. התזרימים שנבחרו יוצגו בחלונית הימנית קבצים בקבוצה.כמופיע במסך הבא:

ניתן לקבוע את הקבוצה כך שתיפתח תמיד ראשונה במסך חשבונות מאוחד על ידי סימון V קבע כברירת מחדל. לסיום יש ללחוץ על שמור. לעריכת רשימת החשבונות בקבוצה יש ללחוץ על לחצן ערוך בסרגל הכלים מימין. על מנת למחוק קבוצה יש לעמוד עליה בסרגל הכלים הימני וללחוץ על מחק.

בפעם הבאה שיפתח את מסך חשבונות מאוחד הוא יציג את הקבצים שנבחרו בקבוצת ברירת המחדל כמוצג במסך הבא.

ניתן לראות את עמודות החשבונות, אחד לצד השני, ומשמאל את עמודת הסיכום. טווח התאריכים המוצג כברירת מחדל מתחיל מתאריך שורת האיפוס וחודשיים קדימה. ניתן לשנות טווח זה על הקלדת טווח תאריכים שונה בסרגל המשימות שנמצא בצד ימין.

תצוגת החשבונות מראה סיכומים יומיים. בכל יום ניתן לראות סיכום הכנסות, סיכום הוצאות, יתרה לסוף היום ועמודת חריגה המציינת את מרחק היתרה ממסגרת האשראי בבנק הספציפי. צבע אדום ומינוס מסמל מרחק שלילי מהמסגרת וצבע ירוק מסמל מרחק חיובי מהמסגרת, כלומר יתרה לניצול.

עמודת הסיכום מהווה מיני אובליגו מכיוון שהיא מציינת סה"כ הכנסות והוצאות בכלל החשבונות, יתרה משותפת וחריגה כללית של העסק מכלל מסגרות האשראי בכל הבנקים.


בחזרה למעלה