Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > הגדרות ותחזוקה > שינוי הגדרות הדפסה
חיפוש במדריך:

שינוי הגדרות הדפסה


על מנת לקבוע את הגדרות התוכנה להדפסה, יש להכנס לתפריט אפשרויותהדפסה. יפתח החלון הבא:

הדפס צבעי רקע – הגדרת ברירת המחדל האם בהדפסה יושמטו צבעי הרקע לחיסכון בצבע או לא.

הדפס תרשימים - בדוחות המלווים בתרשים, כמו למשל דוח תזרים חודשי, האם להדפיס את התרשים או לא.

הדפסה לPDF  - אפשרות עתידית

הדפסה ישירה חלונות 7 – כלי טכני לפתרון בעיות הדפסה בחלק מהמחשבים על מערכת הפעלה windows 7

שדות להדפסה – פותח חלונית לבחירת השדות שיודפסו כמופיע בתמונה הבאה:

ניתן לבחור אם השדות יבחרו ידנית במסך זה על ידי סימון V  , או על פי השדות המוצגים במסך או על ידי ברירת המחדל של התוכנה.


בחזרה למעלה