Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכוני התוכנה > עדכון 1.41.181
חיפוש במדריך:

עדכון 1.41.181


 • חיבור יבוא נתונים מהאתר החדש של בנק ירושלים.

 

 • חיבור יבוא חשבונות מט"ח מבנק הפועלים לפי הגדרת המטבע של התזרים.

 

 • אפשרות הסרת רישום עמדה בלחיצת כפתור מתוך מסך הפתיחה של התוכנה.

 

 • טיפול בהתאמת בנק בשורות שסכום ההוצאה וההכנסה הוא אפס ושיוך השורה לפי הסיווג של השורה.

 

 • טיפול בהתאמת בנק בשורות בהן הסכום הגיע מהבנק שלילי.

 

 • אפשרות לאפס את הגדרות רוחב העמודות בתצוגת המסך דרך לחצן "שדות" בסרגל אפשרויות.

 

 • תיקון תקלה במסך חשבונות מאוחד שגרמה לאי תצוגת מסך פירוט פעולות אחרי פעולת העברה מקובץ לקובץ.

 

 • עיגול אוטומטי של סכומים בתזרים בשורות המיובאות מבנק או הנה"ח.

 

 • טיפול תצוגת כרטסות היבוא במסך הגדרות היבוא - חזרה לכרטסת האחרונה שהוגדרה ובועת תיאור היבוא במעבר על שמות הכרטסות.

 

 • תיקון תקלה בביצוע חתך לפי פירוט עם מחרוזת הכוללת גרש בפירוט לא נתן תוצאות חיפוש.

 

 • הוספת "מקור השורה" בשורת המצב למטה גם לשורות של פעולות קבועות.

 

 • טיפול במקרה שבו המשתמש פתח סיווג או סוג חדש ולא הכניס שם לסיווג.

 

 • טיפול ברוחב עמודת שמות הסיווגים / הסוגים בדוח תזרים חודשי / שבועי / יומי

 

 • טיפול באפשרות "העברה לחריגים" בשורות מקובצות, כאשר רוצים להעביר את כל השורות בשורה מקובצת למסך החריגים.

 

 • ממיר קבצים - טיפול בקבצי CSV תקניים הכוללים פסיקים הנמצאים במחרוזת בתוך מרכאות.

 

 • ממיר קבצים - אפשרות לשמור הגדרות ODBC בקובץ ולשחזר ולהעביר אותם ממחשב למחשב.

    
    חזרה לדף עדכונים
בחזרה למעלה