Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכוני התוכנה > עדכון 1.38.176
חיפוש במדריך:

עדכון 1.38.176


 • טיפול בהודעת ההתראה  "יש לבצע יבוא נתונים לפני התאמת בנק" בעת מחיקת כל כרטסות היבוא.

 

 • תיקון באג בטיפול בשורות סיכום מותאמות בעת התאמת בנק , לאחר שנכנסו לשורת סיכום בדאבל קליק ושינו תאריכים של שורה אחת או יותר מתוך שורת הסיכום.

 

 • מניעה לעדכון סכום או תאריך או מחיקה של שורות בתוך שורות סיכום מותאמות כדי ליצור עקביות לפי הכלל שאי אפשר לשנות סכום או תאריך של שורה מותאמת או למחוק אותה .

 

 • מניעת פעולת "שכפל שורה" של שורות תקציב כדי למנוע תקלות תאימות בין שורות.

 

 • טיפול בתקלה בלחיצה על לחצן DEL בזמן שהסמן עומד על שדה סכום בשורות מיוחדות (שורות תקציב, שורות מותאמות בבנק ושורות סיכום).

 

 • טיפול בהעברת שורות מתזרים לתזרים במסך חשבונות מאוחד ומניעת הודעת השגיאה.

 

 • עדכון קבצי תזרים הקשורים למסך חשבונות מאוחד ודוחות תזרים מאוחדים.

 

 • טיפול במקרה בו קובץ תזרים זקוק לתיקון ודחיסה באופן אוטומטי ע"י מערכת התזרים.

 

 • טיפול במסך השוואה בין תקופות ואפשרות יצוא לאקסל גם במערכת הפעלה חלונות 8.

 

 • תיקון באג שמנע איפוס סוגים מסומנים בטופס בחירת סוגים בסרגל "חתכים".

 

 • תיקון באג בעת יבוא קבצי אקסל xlsx לתזרים ללא מנגנון המרת קבצים.

 

 • טיפול בבאג בהתאמת בנק בעת בחירת שורות להתאמה שהתאריך שלהם רחוק מהשורה בפועל בבנק.

 


חזרה לדף עדכונים


בחזרה למעלה