Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > דוחות ותרשימים > דוח ספקים לתשלום
חיפוש במדריך:

דוח ספקים לתשלום


דוח זה מציג את החשבוניות העתידיות של ספקים בריכוז חודשי. הדוח דומה לדוח גיול חובות במערכות הנה"ח אך בניגוד לדוח החשבונאי המציג חובות לספקים לפי תאריך הפקת החשבונית, דוח זה מציג את החובות לספק,  לפי מועד התשלום הצפוי כפי שהוא מופיע בתזרים.

בתפריט דוחות יש ללחוץ על לפי ספקים

מימין מופיעים שמות הספקים החייבים ותחת כל חודש מופיע סיכום חשבוניות חודשי.
 

טיפ!!! בשני הדוחות לפי ספקים ולפי לקוחות מוצגות חשבוניות פתוחות לפי תאריך הפירעון הצפוי (תאריך ערך), אולם בתוכנת תזרים מזומנים 2014 ניתן להכניס לכל חשבונית גם את תאריך ההפקה של החשבונית (תאריך אסמכתא). אם הוזן תאריך אסמכתא , ניתן להציג את הדוח על פי תאריך זה על ידי לחיצה בסרגל הכלים הימני על לחצן ת. אסמכתא מתחת לתאריך, ובחירת טווח תאריכים היסטורי להצגה.


בחזרה למעלה