Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עבודה עם מספר חשבונות > כניסה לתוך הנתונים
חיפוש במדריך:

כניסה לתוך הנתונים


כל נתון המוצג במסך חשבונות מאוחד מאגד, למעשה,  מספר שורות הקיימות בתזרים באותו היום.  לדוגמא: הכנסות בתאריך מסויים באחד החשבונות. בריחוף מעל נתונים, סמל העכבר מתחלף ב"יד" כמו בלחיצה על לינק באינטרנט. לחיצה על סמל היד תפתח את הנתון המסוכם ותציג פירוט (Drill Down). כפי שמוצר באיור הבא:

תצוגת הפירוט מאפשרת עריכת הנתונים ואף הוספה ומחיקה של שורות.
לחצן העבר מאפשר להעביר את השורה המסומנת לתזרים אחר.
לדוגמא, אם הוחלט להעביר את תשלום המע"מ מחשבון אחד לשני,
ניתן לעמוד על שורת הצפי של המע"מ, ללחוץ על לחצן העבר ולבחור את קובץ היעד.
התנועה תימחק מקובץ המקור ותתווסף לקובץ היעד.


בחזרה למעלה