Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > ניהול מטבע חוץ מט"ח > ניהול מטבעות במסך חשבונות מאוחד
חיפוש במדריך:

ניהול מטבעות במסך חשבונות מאוחד


יש להכנס למסך חשבונות מאוחד בתפריט: דוחות - מסך חשבונות מאוחד

יוצגו החשבונות שנבחרו בקבוצת ברירת המחדל כמופיע בצילום הבא:

על מנת לצרף לדו"ח את חשבונות המט"ח צפו בהוראות בלינק הבא: עריכת קבוצה במסך מאוחד

לאחר הוספת חשבונות מט"ח לצד החשבונות השקליים מוצגים כל החשבונות. כעת יש להמיר את חשבונות המט"ח לשקלים (או לבצע המרה הפוכה).

ביצוע ההמרה נעשה על ידי לחיצה על לחצן המר ל: בצד ימין למעלה כמופיע בתמונה:

לאחר בחירת המטבע להמרה, תתחבר התוכנה לאתר בנק ישראל ותוריד שערי מטבע יציגים באופן אוטומטי. בסיום הורדת השערים יומרו כל החשבונות למטבע שנבחר.

התוכנה תודיע כי ההמרה בוצעה בהצלחה.

לאחר ביצוע ההמרה, כל הדוחות במסך חשבונות מאוחד יוצגו לפי שערי ההמרה העדכניים.

טיפ!! שערים הסטוריים - התזרים ממיר את התנועות העתידיות על פי שער ייציג של היום, אולם ההמרה של התנועות ההסטוריות נעשית לפי שערי המטבעות המקוריים בכל יום ויום בעבר.

המרה ידנית: לעיתים נרצה לבדוק השפעה של שינוי אפשרי בשערי המטבעות על הצפי התזרימי.
לשם כך ניתן לבצע שינוי ידני בשער ההמרה . יש ללחוץ על לחצן ללא הכפלה בראש החשבון

כעת ניתן לחלק או להכפיל בשער המטח הרצוי.


בחזרה למעלה