Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > התאמת בנק > ביצוע התאמת בנק ראשונית
חיפוש במדריך:

ביצוע התאמת בנק ראשונית


בתזרים החדש יש לבחור בתפריט התאמת בנק  וללחוץ על כפתור התחל . יפתח החלון הבא:

במסך המפוצל שנפתח, יש ללחוץ על סמל הבנק שבו מתנהל החשבון.

התוכנה תיכנס לדף הבנק המוכר לך על מנת שתוכל להקליד את סיסמתך ולהיכנס לחשבון.

לאחר הכניסה לחשבון, התזרים יציג את מספרי החשבונות שנמצאו באתר הבנק, מתוכם יש לבחור את החשבון המנוהל בתזרים הנוכחי.בסיום התהליך  יוצג המסך הבא:

בשלב זה יש לבחור באפשרות - זהו תזרים חדש וללחוץ על אישור.

התוכנה תעתיק אוטומטית תשעים יום אחורה אל תוך התזרים ותבצע איפוס יתרות. בסיום ההתאמה יש ללחוץ על אישור והיתרה הנכונה תוצג בתחתית התזרים.

מזל טוב!!! סיימת את תהליך ההגדרה הראשוני. בפעמים הבאות התזרים יידע להיכנס באופן אוטומטי לחשבון הבנק הרלוונטי והתאמת הבנק תהיה קלה ומהירה.


 


בחזרה למעלה