Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עבודה עם מספר חשבונות > מסך חשבונות מאוחד
חיפוש במדריך:

מסך חשבונות מאוחד


מסך זה מאפשר פתיחת מספר חשבונות במקביל אחד לצד השני. ניתן להציג במסך זה קבוצות של חשבונות להצגה ובכל קבוצה לבחור אילו חשבונות להציג. לאחר בחירת החשבונות שיוצגו, ניתן לפלח אותם בדוחות מצרפיים שונים כפי שנציג בפרק זה.

מה חדש ? בתוכנת תזרים מזומנים 2014 הוספנו אפשרות לנהל קבוצות של חשבונות. בארגונים המנהלים מספר חברות או תאגידים ניתן להגדיר כל חברה כקבוצה נפרדת ולשייך לקבוצה את חשבונות הבנק השייכים לה.

כניסה למסך חשבונות מאוחד דרך תפריט דוחות – מסך חשבונות מאוחד

בפעם הראשונה יופיע המסך הבא:

 


בחזרה למעלה